Polityka prywatnoci
 

Polityka prywatnoci BIURA KARIER WSB-NLU I BIURA ABSOLWENTÓW WSB-NLU


Drogi Absolwencie, poniej informacje dotyczce rodzaju, sposobu zbierania i wykorzystania oraz sposobu zabezpieczenia Waszych danych osobowych.


  1. Instytucja zbierajca dane:

Wysza Szkoa Biznesu – National-Louis University z siedzib w Nowym Sczu

Ul. Zielona 27

33-300 Nowy Scz  1. Jakie dane zbieramy?

  • dane teleadresowe

  • dane dotyczce zatrudnienia

  • dane dotyczce wyksztacenia

Podajc na powysze dane wyraasz jednoczenie zgod na zapisanie tych danych w bazie danych Biura Karier WSB-NLU i Biura Absolwentów WSB-NLU oraz ich publikacj online w Internecie Absolwentów (w strefie wymagajcej logowania, przeznaczonej wycznie dla absolwentów WSB-NLU). Zgodnie z ustaw posiadasz prawo do wgldu i poprawiania swoich danych oraz moesz zada zaprzestania ich przetwarzania.3. Jak wykorzystujemy podane przez Ciebie dane?

W adnym wypadku nie bdziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim. Dane zbierane podczas rejestracji bd wykorzystane wycznie do umoliwienia zalogowania si do naszego systemu oraz przedstawione pracodawcom poszukujcych praktykantów lub pracowników.

Dane zbierane w trakcie twojej korespondencji z Biurem Karier WSB-NLU lub Biurem Absolwentów WSB-NLU bd wykorzystane wycznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mog zosta udostpnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustaw o ochronie danych osobowych.

4. W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Biuro Karier WSB-NLU lub Biuro Absolwentów WSB-NLU zapewnia bezpieczestwo techniczne i organizacyjne, aby przekazywane przez nas dane chronione byy przed przypadkowymi lub zamierzonymi manipulacjami, stratami, zniszczeniami lub dostpem osób nieupowanionych. Podjte przez nas rodki bezpieczestwa bd stosownie do postpu technologicznego na bieco usprawniane.

5 .W jaki sposób moesz poinformowa nas o zmianie danych?

Wszelkie zmiany moesz wprowadzi lub usun po zalogowaniu do Intranetu WSB-NLU.

6. Prawo do informacji

Na danie Biuro Karier WSB-NLU lub Biuro Absolwentów WSB-NLU poinformuje pisemnie, stosownie do obowizujcego prawa, czy i jakie dane osobowe s u nas zgromadzone.  W razie pyta prosimy o kontakt:

kariera@wsb-nlu.edu.pl

alumni@wsb-nlu.edu.pl

7. Zmiany naszej polityki prywatnoci.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyszej polityki prywatnoci poprzez opublikowanie nowej polityki prywatnoci na tej stronie.
Polityka Prywatnoci
  Strona Gwna | Mapa Serwisu | WSB-NLU | Zaloguj si
alumni.wsb-nlu.edu.pl